Välkommen till AB Västerås Lokaltrafik!

 

 

 

AB Västerås Lokaltrafik bildades i december 1971.
Tidigare hette företaget Västerås Omnibusaktiebolag, som startade sin verksamhet i april 1940.
AB Västerås Lokaltrafik kör på uppdrag av Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanlands Län.