Välkommen till AB Västerås Lokaltrafik!

 

 

 

AB Västerås Lokaltrafik bildades i december 1971.
Under våren 2017 beslutade Region Västmanland och Region Örebro Län att gemensamt äga AB Västerås Lokaltrafik från 1 januari 2018.

Läs mer på respektive hemsida

regionvastmanland.se/nyheter-2017/gemensamt-agt-trafikbolag/

www.regionorebrolan.se/gemensamttrafikbolag

Du kan ställa frågor om arbetet via   gemensamt.trafikbolag@regionorebrolan.se