Välkommen till Svealandstrafiken AB

 

 

Svealandstrafiken AB (tidigare AB Västerås Lokaltrafik) utför den linjelagda kollektivtrafiken med buss i Västmanland. Vi gör detta i egen regi eller via någon av de underentreprenörer vi har ramavtal med.

Svealandstrafiken AB finns idag representerad i Västerås, Fagersta, Köping och Sala.

Från den 1 januari 2018 ägs bolaget gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län.

Framöver kommer bolagets säte att vara i Västerås dock kommer bolaget att ha betydande verksamheter i båda länen med tyngdpunkt på Västerås och Örebro.

Från och med hösten 2019 kommer Svealandstrafiken AB att trafikera stadstrafiken i Örebro samt regiontrafik som utgår från bussdepåerna i Örebro och Odensbacken.