Ledarskap


Vårt ledarskap genomsyras av att:

• Vi har en aktiv och positiv attityd
• Vi samarbetar, vi har tydligt delegerat ansvar och befogenheter
• Vi har vinnarmentalitet och en stark drivkraft för resultat
• Vi har ett öppet klimat och vi använder sunt förnuft