Värderingar

 
Våra värderingar:

• Vi ska ha nöjda kunder, stolta medarbetare och ägare
• Vi är bäst på det vi gör
• Vi är kundorienterade
• Vi ger bestående värden för våra intressenter
• Vi är ett team och har ett öppet klimat
• Vi tar miljöhänsyn
• Vi arbetar tryggt och säkert